DRAC Estiu 2016
06/01/2016
DRAC Estiu 2016

Está abierta ya  la convocatoria DRAC Estiu 2016, hasta el 1 de junio.

1. OBJECTIU: Atorgar ajuts per assistir a algun dels cursos o activitats que figuren a la Guía de cursos d’ estiu que cada any edita la Xarxa Vives d’Universitats.
2. ADREÇADA A: Estudiants de les universitats de la Xarxa Vives que estiguen cursant estudis de grau, diplomatura, llicenciatura, bàtxelor, enginyeria o arquitectura que tinguen més de 45 crèdits aprovats i estudiants de màsters oficials universitaris i doctorat.
3. IMPORT DE L’AJUT: L’import màxim de l’ajut queda fixat pel quadre d’ajuts especific adjunt a la convocatòria.
4. OBJECTE DE L’AJUT: Despeses de desplaçament, allotjament i matrícula; en cap cas s’hi inclouran les despeses de manutenció. Aquests ajuts només seran aplicables a aquelles activitats que apareixen a la Guia de cursos d’estiu que la Xarxa Vives edita anualment.
Els cursos a distància no són susceptibles de rebre ajut de mobilitat.
5. CONVOCATÒRIA: Del 3 de maig fins a l’1 de juny de 2016.
6. INFORMACIÓ: La resolució es farà abans del 20 de juny. Està previst que no s’atorgue més d’un ajut per persona i convocatòria. A partir del dia següent a la resolució es podran trobar els resultats a aquesta pàgina web i als punts d’informació habituals de cada universitat.
7. CRITERIS DE RESOLUCIÓ: Seran els propis de cada universitat, atenent també als següents principis:

  • Prioritzar la mobilitat en direcció a aquelles universitats que participen en aquesta acció.
  • Prioritzar la participació en les activitats organitzades conjuntament per les universitats pertanyents a la Xarxa Vives.
  • Afavorir l’equilibri territorial.
  • No atorgar més d’un ajut per persona i convocatòria.

Para más información pinchad aqui.

 

Enllaç a la guia de cursos

Convocatoria DRAC Estiu 2016

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn